top of page

Informace o zpracování osobních údajů

Správce a účely zpracování:

Vaše údaje, které jste uvedl/a na některém z formulářů umístěném na webu www.re-max.cz (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává obchodní společnost Kreuziger&Sobotik, s.r.o., vlastník licence RE/MAX pro Českou republiku, IČO 27177149, se sídlem Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169, kontaktní údaje: info@re-max.cz (“KS”), za účelem vyřízení Vaší nabídky nebo poptávky (v závislosti na druhu on line formuláře).

KS bude dále Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS) týkajících se nabídky obdobných služeb, ledaže zasílání obchodních sdělení předem odmítnete.

V případě, že jste udělil/a souhlas se zasíláním obchodních sdělení od všech subjektů v síti RE/MAX, může Vám kterákoli realitní kancelář nebo makléř sítě RE/MAX zasílat jakákoliv obchodní sdělení. Aktuální seznam subjektů v síti RE/MAX je dostupný na: https://www.remax-czech.cz/reality/realitni-kancelare/ a https://www.remax-czech.cz/reality/makleri/.

V případě, že jste udělili souhlas se zasláním nabídky na hypotéku, bude Vaše e-mailováadresa a telefonní (mobilní) číslo předány ke zpracování hypotečnímu makléři, společnosti RX FINANCE Services, s.r.o., IČO 07395558, se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,vložka 300313, kontaktní údaje: rxfinance@remax-czech.cz (dále jen „Hypoteční makléř“).

 

Právní základ:

KS bude Osobní údaje zpracovávat na základě Vaší žádosti uvedené v on-line formuláři jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy.

KS bude dále Osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.

KS, další subjekty sítě RE/MAX a Hypoteční makléř mohou zpracovávat Vaše elektronické kontaktní údaje (e-mail, telefonní nebo mobilní číslo) také na základě souhlasu (pokud bude udělen), který může být kdykoli odvolán dopisem, e-mailem nebo telefonicky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování.

Poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné. Vyznačené Osobní údaje jsou však nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky.

 

Příjemci:

V souvislosti s Vaší poptávkou nemovitosti (koupě či nájem), nabídkou nemovitosti (prodej či pronájem), zájmem vlastnit kancelář sítě RE/MAX či stát se mentorem, makléřem či obchodním ředitelem v rámci sítě RE/MAX, reklamací případně v souvislosti s žádostí o zasílání novinek a informací předá KS Osobní údaje příslušné realitní kanceláři/makléři/pracovníkovi sítě RE/MAX, kteří Vás přímo osloví s příslušnou nabídkou.

 

Doba uchování:

Pokud odmítnete zasílání jakýchkoli obchodních sdělení, KS Osobní údaje vymaže po předání Vašeho požadavku příslušné realitní kanceláři/makléři/pracovníkovi.

Jinak budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

 

Práva subjektu údajů:

Máte právo na přístup k Osobním údajům a právo na jejich přenositelnost k jinému správci. Dále máte právo na opravu Osobních údajů nebo výmaz (pokud uplyne účel jejich zpracování, bude vznesena námitka proti zpracování, nebo odvolán Váš souhlas), popřípadě na omezení zpracování.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro účely přímého marketingu MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

bottom of page